Zarządzanie w dziale badawczo-rozwojowym


environmental Zespól pracowników IZNAB Sp. z o.o. , z działu Zarządzanie w dziale Badania i Rozwoju udostępnia narzędzia i informacje w celu poprawy wyników operacyjnych w zakresie badań, rozwoju i innowacji technologicznych. W celu usprawnienia procesów podejmowania decyzji dotyczacych działu badań i rozwoju, łączymy nastȩpujace sposoby działania: przechwytywanie, analizowanie i wykorzystanie informacji służacej do zarządzania oraz udostȩpnianie menadżerom efektownych rozwiazań. Kluczowym obszarem dla IZNAB Sp. z o.o. jest dostarczanie obiektywnych informacji analitycznych, które ułatwiają rozwój ogólnej strategii działu badań i rozwoju z określonymi obszarami do ciągłego doskonalenia.

Zapewniamy doskonałe sposoby zarządzania projektem i planowania badań naukowych oraz strategii rozwoju. Oferujemy lidera projektu odpowiedzialnego za indywidualne opracowanie strategii rozwoju i kompleksową realizację naszych programów. Zarządzamy również rozwojem produktu, a także procesu wprowadzania produktu na rynek, poprzez bezpośrednie wsparcie kluczowych dzialań badawczo-rozwojowych jak również handlowych prowadzonych przez menadżerów. Ponadto, strategiczne zarządzanie zasobami w połączeniu z menadżerami odpowiedzialnymi za poszczególne działania badawczo-naukowe zapewnia optymalne przydzielanie środków na projekty. To zintegrowane planowanie i zdolność zarządzania zasobami przyczyniły się do naszego sukcesu.

environmental IZNAB Sp. z o.o. śledzi i analizuje strategiczne trendy w dziedzinie badawczo-naukowej, dzięki czemu menadżerowie wyższego szczebla mogą podejmować konkretne decyzje w celu określenia możliwości poprawy i osiągniecia efektywnych wyników finansowych. Ponadto zapewniamy kompleksową sprawozdawczość z wszelkiego rodzaju działań dotyczących postępu, zagrożeń i osiągnietych kroków milowych.

Odnosimy sukces dzięki posiadanej wiedzy na temat pełnego zakresu zagadnień i możliwości dzialań badawczo-rozwojowych przedsiebiorstw oraz poprzez zrozumienie, jak nasza praca pomaga w dalszym działaniu dotyczacym ogólnej strategii rozwoju.

Formularz kontaktowy

Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne

environment_and_climate_change
Czytaj więcej

Efektywność energetyczna

energy_efficiency

...

Czytaj więcej

Nanomateriały i Kompozyty

materials_and_composites

...

Czytaj więcej

Zarządzanie w dziale B+R


management_of_r&d

...

Czytaj więcej