Usługiiznab


Doświadczenie i wysokie kwalifikacje zespołu pracownkow IZNAB Sp. z o.o. pozwalają na zaoferowanie kompleksowej obsługę w zakresie projektowania i inżynierii.
Oferujemy pełen zakres usług doradczych i inżynierskich a takze innych usług pokrewnych w odniesieniu do realizacji projektów inzynieryjnych, w kazdym przypadku kiedy klient wymaga od dnas rozwiązania.r />
IZNAB Sp. z o.o. doradza wielu firmom, które chcą zwiększyć swoją obecność w gospodarce, bazujac na nowoczesnych i zaawansowanych technologiach w zakresie materiałów, procesów technologicznych a takze na efektywności energetycznej. Zakres doradztwa opiera sie na projektowaniu i rozwoju nowych produktów oraz procesów produkcyjnych.


Główne cele IZNAB Sp. z o.o.:

- Wszelkiego rodzaju opracowywania projektów, badań technicznych i ekonomicznych w dziale związanym z budownictwem, inżynierią przemysłową, a także wykonywanie prac konstrukcyjnych, korzystając z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu.
- Nadzór i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów i/lub badań wykonywanych przez nasza firmę lub przez osoby trzecie.
- Pomoc techniczna i sprawowanie nadzoru budowlanego dla wykonawcow i/lub podwykonawców tego samego projektu.
- Wprowadzenie w zycie wlasnych innowacyjnych projektów i/lub realizacja wszelkiego rodzaju projektów dla innych kontrahentów, zarówno krajowych jak międzynarodowych, a takze dla administracji publicznej jak również dla osób prywatnych.
- Promocja i marketing budynków przemysłowych, mieszkalnych i użytecznosci publicznej a takze terenów gospodarczych, które mogą być sprzedawane w całości lub cześciowo.
- Projekty dotyczące remontów i rehabilitacji, projekty instalacji, konserwacja i utrzymanie instalacji budowlanych, a takze badanie wydajności, jak rowniez obliczenia i nadzór w odniesieniu do prac inżynieryjnych i prac budowlanych.
- Doradztwo i zarządzanie dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw w dziale Badania i Rozwoj (B+R) oraz tworzenie indywidualnych i zaawansowanych planow operacyjnych dla wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej.
- Rozwój wszelkiego rodzaju technologii innowacyjnych (produkty, procesy i usługi) w sektorach tradycyjnych takich jak: budownictwo, rolnictwo i transport - dla projektow wlasnych i/lub dla wszelakiego rodzajów projektow pokrewnych, zarówno dla administracji krajowej lub międzynarodowej, jak również dla osób prywatnych.
- Inżynieria i innowacyjne rozwiązania dla środowiska naturalnego oraz podjęcie zadań w celu osiągnięcia efektywności energetycznej w projektach własnych i/lub dla wszelkiego rodzajów projektów pokrewnych, zarówno dla administracji krajowej lub międzynarodowej, jak również dla osób prywatnych.
- wykorzystanie technologii materiałów zaawansowanych w dziale: Budownictwo, Transport, Energia i Środowisko Naturalne, jak rownież technologie materiałow kompozytowych (Włókna węglowe, włókna szklane, żywice, tworzywa sztuczne) wykorzystywanych w celach badawczych i rozwojowych dla projektow wlasnych i/lub dla wszelkiego rodzajów projektów pokrewnych, zarówno dla administracji krajowej jak międzynarodowej, jak również dla osób prywatnych.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, nasze główne usługi obejmują wszelkiego typu dzialalnosc gospodarcza zwiazaną z:

  • Środowiskiem naturalnym i zmianami klimatycznymi
  • Efektywnościa energetyczną
  • Materiałami i kompozytami
  • Zarządzaniem w dziale badawczo-rozwojowym

Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne

environment_and_climate_change

...

Czytaj więcej

Efektywnościa energetyczną

energy_efficiency

...

Czytaj więcej

Nanomateriały i Kompozyty

materials_and_composites

...

Czytaj więcej

Zarządzanie w dziale B+R


management_of_r&d

...

Czytaj więcej