Środowisko naturalne i zmiany klimatyczneenvironmental


Zespól pracowników IZNAB Sp. z o.o., z działu Środowisko Naturalne i Zmiany Klimatyczne (na bazie ścisłej współpracy z naukowcami, inżynierami, ekologami, biologam, geologami, hydro-geologami i planistami, a także ekspertami w zakresie jakości powietrza, spraw społecznych i specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska), oferuje pełen zakres usług inżynierskich i powiazanych w tym usług doradczych dla projektów obejmujących badania środowiska naturalnego oraz zarządzania zasobami środowiska naturalnego i ich monitorowanie, a także wykonywanie audytów i prac związanych z wzornictwem przemysłowym, jak rownież ocenę ryzyka dla środowiska naturalnego. IZNAB Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi dla międzynarodowych organizacji finansowych mających na celu nadzór projektów badawczo-rozwojowych na całym świecie, a także zwiększaniu kreatywności i świadomości instytucji zarządzających zasobami środowiska naturalnego.
IZNAB Sp. z o.o. zajmuje się licznymi projektami rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, budową zakładów utylizacji odpadów, projektowaniem i wykonaniem obróbki cieplnej odpadów, a także budową miejskich sieci kanalizacyjnych.

Formularz kontaktowy

Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne

environment_and_climate_change
Czytaj więcej

Efektywność energetyczna

energy_efficiency

...

Czytaj więcej

Nanomateriały i Kompozyty

materials_and_composites

...

Czytaj więcej

Zarządzanie w dziale B+R


management_of_r&d

...

Czytaj więcej