Efektywność energetycznaenvironmental Zespól pracowników IZNAB Sp. z o.o. , z działu Efektywność Energetyczna w głównej mierze ma na celu poprawę procesow technologicznych na rzecz wydajności energetycznej, jako również na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy dostępu do energii dla ogólu społeczeństwa. Głównym celem naszej działalności są odnawialne źródła energii, oparte na wykorzystaniu siły wiatru, wody i słońca. Główna struktura działań badawczo-rozwojowych posiada kilka rodzajów poddziałaności wzajemnie sobą współpracujących w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz systemów ich testowania, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej i energii wodnej, co daje możliwości ich poprawy we wszystkich aspektach. Zadaniem IZNAB Sp. z o.o. jest współpraca z przemysłem w celu dalszego rozwoju technologii energii odnawialnej oraz przyspieszenie ich wprowadzenia na rynek. Doświadczenia pracowników naukowych oraz unikalne możliwości dostarczają naszym partnerom przemysłowym, a także pozostałym użytkownikom wsparcie techniczne od momentu projektu aż do wprowadzenia na rynek.

Bez wzglȩdu czy Twoje wymagania dotyczą strategii mających na celu podanie wytycznych, usług zgodności, zarządzaniem energią i gospodarką węglową, projektowania mającego na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, szkolenia i doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, IZNAB Sp. z o.o. pomoże opracować Ci mapę działania zrównoważonego rozwoju, które jest istotną i niezbȩdną siła dla twojej organizacji, do własciwego rozwoju.

Formularz kontaktowy

Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne

environment_and_climate_change
Czytaj więcej

Efektywność energetyczna

energy_efficiency

...

Czytaj więcej

Nanomateriały i Kompozyty

materials_and_composites

...

Czytaj więcej

Zarządzanie w dziale B+R


management_of_r&d

...

Czytaj więcej