Kariera

Praca w IZNAB Sp. z o.o. zajmującym najwyższe miejsce z dziedziny badawczo-rozwojowej i połaczonym siecią miȩdzynarodowych kontaktów, otwiera fascynujące spektrum możliwości rozwoju dla profesjonalistów z różnych środowisk. Naszym najważniejszym atutem dla osiągnięcia sukcesu są nasi ludzie. Ponieważ jesteśmy przedsiȩbiorstwem prywatnym z działu badawczo-naukowego, jesteśmy zawsze otwarci na inteligentne i utalentowane osoby, sklonne dołączyć do naszego ciągle rosnącego zespołu.

shake_hands W IZNAB Sp. z o.o. możesz podjąc wyzwanie w rozwoju przyszłych technologii lub zarządzania międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Możesz pracować wraz z klientami, poszukiwać rozwiązania ich problemów badawczo-rozwojowych, identyfikować nowe modele biznesowe, czy pomagać im w stworzeniu konkurencyjnej strategii technologicznej.

Jeśli wiesz, jak wprowadzić pojawiajacą siȩ technologie na rynku globalnym? i jeśli twoim marzeniem jest aby stać się przedsiębiorcą? - IZNAB Sp. z o.o. oferuje możliwość rozwijania twoich umiejętności i zbudowanie twojej ścieżki kariery na wiele sposobów.

Jeśli chcesz pracować w dynamicznym i interaktywnej środowisku ? - IZNAB Sp. z o.o. jest idealnym miejscem dla Ciebie.

Aby zgłosić swoją kandydaturę proszę przeslać swoje CV na careers@iznab.pl lub wysłać papierową kopię na adres:

IZNAB Sp. z o.o.
ul. Plocka 5A
01-231 Warszawa, Polska

Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne

environment_and_climate_change
Czytaj więcej

Efektywność energetyczna

energy_efficiency

...

Czytaj więcej

Nanomateriały i Kompozyty

materials_and_composites

...

Czytaj więcej

Zarządzanie w dziale B+R


management_of_r&d

...

Czytaj więcej